Chào mừng đến với website Trung tâm GDNN-GDTX Phú Hòa
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   92
 Hôm qua :    79
 Tổng cộng :   491383
 
  VĂN BẢN::
 
Thể loại:
Số văn bản :
Ngày ban hành :
Về việc
Cơ quan ban hành :
Nội dung ban hành :
   

      UBND TỈNH PHÚ YÊN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

 


Số :      1021/SGDĐT- KTKĐCLGD                       Phú Yên, ngày   28  tháng  12  năm 2015

V/v hướng dẫn tổ chức thi nghề PT

 năm học 2015-2016.

 

Kính gửi:

                  - Các Trung tâm GDTX- HN tỉnh, huyện;

                 - Các Trung tâm GDTX và DN  huyện;

    - Các phòng Giáo dục và Đào tạo   huyện, TP, TX;

    - Các Trường THPT, THCS&THPT, PTDTNT huyện, tỉnh.

 

          Thực hiện công văn số 10945/BGD ĐT- GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1898 ngày 17/12/2008 của Sở Gíao dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông; Sở Giáo dục và Đào tạo  hướng dẫn tổ chức thi Nghề phổ thông  năm học 2015-2016 như sau:

I. Về đối tượng, điều kiện dự thi, nội dung thi lấy chứng nhận nghề phổ thông, ngày thi

1. Đối tượng và điều kiện dự thi của thí sinh

a) Đối tượng dự  thi

- Là học sinh  đang học lớp 8  THCS  và lớp 11 THPT, BTTHPT   tại các trường THCS, THPT, các trung tâm đã hoàn thành chương trình giáo dục nghề phổ thông (NPT) theo quy định của Bộ GDĐT  và tự nguyện đăng ký dự thi NPT đã học.

b)  Điều kiện dự thi

- Đã học hết chương trình NPT theo quy định (cấp THCS: 70 tiết, cấp THPT: 105 tiết) và có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên;

- Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT (cấp THCS nghỉ học không quá 7 tiết, cấp THPT nghỉ học không quá 11 tiết).

2. Nội dung thi và các bài thi

a) Nội dung thi trong phạm vi chương trình một trong các NPT do Bộ GDĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện.

b) Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi

- Bài thi lý thuyết theo đề tự luận, riêng NPT Tin học  theo đề trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 45 phút, điểm hệ số 1;

         - Bài thi thực hành: Điểm hệ số 3,  thời gian làm bài thi tối đa để  hoàn thành một sản phẩm  như sau:

         + Các môn Thêu, May, Đan len, Móc sợi, Mộc, Thiết kế thời trang :  180 phút

         + Môn Làm bánh, Nấu ăn...                                                                :  120 phút

         + Môn Điện tử, Điện dân dụng, Sửa chữa xe máy ...                         :    90 phút

         + Môn  Tin học, Thú y, Nhiếp ảnh, Làm vườn, Lâm sinh ...             :    60 phút.

c) Điểm thi NPT là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực hành, sau khi đã tính theo hệ số tương ứng. Nếu các bài thi chấm theo thang điểm khác thì khi tính điểm NPT phải quy đổi ra thang điểm 10.

 3. Về thời gian tổ chức kỳ thi và nộp đề thi đề xuất

         a) Lịch thi

          * Đối với cấp THCS.   Thời gian thi từ ngày 10/4/2016 đến 13/4/2016.

 

Ngày thi

Nội dung thi

Giờ mở phong bì đựng đề thi

Giờ phát đề

Thời gian làm bài

Buổi sáng

10/4/2016

Thi lý thuyết

7 giờ 45’

8 giờ 00’

45 phút

 

Từ buổi

 chiều ngày 10/4/2016

Thi thực hành 

    ( theo lịch thi cụ thể do các Hội đồng thi quy định)

13 giờ15’

13giờ 30’

Từ 60  đến 180 phút

tùy theo môn thi

 

           * Đối với cấp THPT.   Thời gian thi từ ngày 08/5/2016 đến  11/5/2016. 

 

Ngày thi

Nội dung thi

Giờ mở phong bì đựng đề thi

Giờ phát đề

Thời gian làm bài

Buổi sáng

08/5/2016

Thi lý thuyết

7 giờ 45’

8 giờ 00’

45 phút

 

Từ buổi

 chiều ngày 08/5/2016

Thi thực hành  

   ( theo lịch thi cụ thể do các Hội đồng thi quy định)

13 giờ15’

13giờ 30’

Từ 60  đến 180 phút

tùy theo môn thi

 

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lý thuyết trước 6giờ 45 ngày thi để dự khai mạc kỳ thi. Lãnh đạo HĐ coi thi công bố quyết định thành lập Hội đồng thi, phổ biến nội quy  thí sinh và lịch thi thực hành .

    

      Các trung tâm cử người về Sở GDĐT để nhận đề thi nghề phổ thông vào ngày 08/4/2016 ( đối với cấp THCS) và ngày 06/5/2016 ( đối với cấp THPT).

 

b)    Thời gian nộp đề thi đề xuất

Các Trung tâm GDTX-HN, trung tâm GDTX-DN  và các trường THCS, THPT  có dạy nghề phổ thông  phân công mỗi  GV ra một bộ đề thi đề xuất cho môn nghề PT của cấp đang dạy. Mỗi bộ đề thi gồm có 1 đề lý thuyết và một đề thực hành theo thời lượng quy định, có đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm. Nội dung đề thi và đáp án, biểu điểm phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, tính kỹ thuật, phù hợp với thời lượng làm bài, nội dung yêu cầu của chương trình và sách dạy nghề phổ thông do Bộ GDĐT đã ban hành và có phân hóa trình độ học sinh. Đề thi thực hành có yêu cầu trung tâm và HS chuẩn bị thiết bị,  nguyên vật liệu.      

Thi lý thuyết các nghề PT theo hình thức tự luận, riêng môn NPT Tin học theo hình thức trắc nghiệm thời gian làm bài  45 phút.

Người ra đề phải trực tiếp đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, ghi rõ họ tên và đơn vị vào cuối đề thi, niêm phong và chịu trách nhiệm bảo mật. Các đề thi đề xuất giao cho Lãnh đạo các Trung tâm GDTX- HN, trung tâm GDTX-DN kiểm tra nội dung và từ ngữ chính xác, bảo đảm trong khung chương trình hướng nghiệp nghề của từng cấp học sau đó niêm phong và bảo mật. Trung tâm cử CB trực tiếp nộp cho phòng Khảo thí  kiểm định chất lượng giáo dục Sở GDĐT trước ngày  10/3/2016 ( đối với cấp THCS)  và  07/04/2016 (đối với cấp THPT).

        Sở GDĐT sẽ tuyển chọn và ra đề thi chính thức và đề dự bị thống nhất chung toàn tỉnh cho mỗi cấp học.

 

c) Thời gian báo cáo kế hoạch thi và số lượng thí sinh đăng ký dự thi nghề phổ thông. Danh sách đề xuất lãnh  đạo HĐ  và giáo viên coi thi.

 

- Ngày  10/03/2016 ( đối với cấp THCS).

- Ngày  07/04/2016 (đối với cấp THPT).

Gửi qua Email : doanhongviet@phuyen.edu.vn

 

4. Về lập hồ sơ đăng ký dự thi

 Những học sinh học xong một chương trình nghề phổ thông tại trường THCS, THPT hoặc tại trung tâm GDTX-HN, trung tâm GDTX-DN và đủ điều kiện dự thi lấy giấy chứng nhận nghề phổ thông phải làm Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu  có xác nhận của đơn vị dạy nghề PT, thẻ dự thi có dán ảnh  do trường cấp và nộp cho đơn vị dạy nghề PT .

Các trường và Trung tâm cần hướng dẫn  cho học sinh viết Phiếu đăng ký dự thi về họ, tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh phải  đúng theo giấy khai sinh. Khi nhập dữ liệu  đăng ký dự thi phải  tổ chức kiểm tra danh sách  đúng theo đơn đăng ký dự thi, tránh tình trạng sai sót  khi cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông .

Các đơn vị  lập  hồ sơ đăng ký dự thi nộp cho Hội đồng thi NPT trong huyện, thành phố, TX đặt tại trung tâm GDTX-HN , trung tâm GDTX-DN gồm:

Danh sách đăng ký dự thi NPT có xác nhận của đơn vị dạy NPT (theo mẫu như các năm trước trên Exel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 11; Họ và tên chữ in hoa theo vần, danh sách ghi rõ điểm tổng kết NPT, lập theo từng NPT, từng trường THCS, THPT)  

Phiếu đăng ký  dự thi NPT của thí sinh (mẫu do trung tâm và  trường  phát cho HS)

Thẻ dự thi có dán ảnh (do trường THCS , THPT hoặc trung tâm ký xác nhận)

 01 tấm ảnh 3x4 , mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày sinh , HS trường.

Đĩa CD chứa danh sách đăng ký dự thi nộp cho trung tâm GDTX-HN trong huyện, thành phố, TX  hoặc gởi danh sách đăng ký qua địa chỉ Email của trung tâm để  nhập dữ liệu và lập danh sách thí sinh dự thi, bảng ghi tên ghi điểm chung cho Hội đồng thi NPT.  

5. Về lập kế hoạch tổ chức kỳ thi

 - CácTrung tâm dự kiến thành lập một  hay nhiều HĐ coi thi và  HĐ chấm thi, địa điểm tổ chức  coi, chấm thi;  đề xuất lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám khảo (có ghi rõ môn dạy) và nhân viên phục vụ kỳ thi  cho mỗi Hội đồng thi cấp THCS và THPT; trung tâm liên hệ với các phòng Giáo dục, các trường THPT để cử thêm lãnh đạo, thư ký và  GV coi thi lý thuyết, thực hành đảm bảo mỗi phòng thi lý thuyết có đủ 2 giám thị và thi thực hành có 2 giám khảo.

 

- Sở GDĐT giao trách nhiệm cho Trung tâm GDTX-HN, trung tâm GDTX-DN  lập danh sách thí sinh dự thi, bảng ghi tên ghi điểm chung cho Hội đồng thi NPT trong huyện, thành phố  theo vần A, B, C  của từng cấp học và  môn thi NPT, xếp phòng thi lý thuyết không quá 24 thí sinh và phòng thi thực hành theo kế hoạch của Hội đồng thi trên cơ sở dữ liệu  của các đơn vị đã gởi .

 

- Các trung tâm báo cáo kế hoạch tổ chức kỳ thi,  số thí sinh dự thi,  số phòng thi lý thuyết và thực hành của từng môn thi mỗi cấp học, số máy vi tính, số máy may  ở từng điểm thi và lịch thi  thực hành (số thí sinh mỗi ca) và đề xuất  danh sách CB, GV tham gia  Hội đồng thi gởi về phòng Khảo thí  Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GDĐT trước ngày 10/3/2014 ( đối với cấp THCS) và 07/04/2014 ( đối với cấp THPT ).

6. Lệ phí thi : Thực hiện theo công văn số 560/TB-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên:

- Thu  60.000 đ/thí sinh.

- Đơn vị giữ lại 56.000 đ/thí sinh để chi phí cho kỳ thi.

- Gửi về Sở GD ĐT 4.000đ/thí sinh để chi ra đề thi, in ấn mẫu phôi chứng nhận..

II. Thành lập Hội đồng thi và tổ chức quản lý thi

Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập HĐ  ra và sao in đề thi chung cho toàn tỉnh do lãnh đạo Sở GDĐT làm Chủ tịch HĐ.

Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập mỗi huyện, thành phố, thị xã  một Hội đồng thi NPT chung cho các trường THCS, THCS&THPT, THPT  trong  huyện, thành phố đặt tại trung tâm KTTH-HN, trung tâm GDTX-DN. Mỗi Hội đồng thi NPT  gồm có các  HĐ Coi thi và HĐ Chấm thi đặt tại nhiều điểm thi.

Chủ tịch Hội đồng thi NPT được chọn trong số các Lãnh đạo TT GDTX-HN, trung tâm GDTX-DN hoặc Hiệu trưởng các trường THCS hoặc THPT.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các  HĐ coi thi, HĐ chấm thi thực  hiện như  Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ  trong các khâu kiểm tra điều kiện dự thi, tổ chức coi thi và  chấm thi.

Việc phê duyệt kết quả thi NPT và danh sách học sinh được cấp Giấy chứng nhận NPT; thực hiện việc in ấn và  cấp phát Giấy chứng nhận NPT;  quản lý và  lưu trữ hồ sơ thi NPT theo quy định về lưu trữ hồ sơ các kỳ thi.

III. Xếp loại kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

1. Học sinh đạt điểm trung bình 2 bài thi từ 5,0 trở lên, không có bài thi điểm dưới 3,0 thì được công nhận kết quả và xếp loại theo tiêu chuẩn sau đây:

- Loại Giỏi: Điểm trung bình 2 bài thi đạt từ 9,0 đến 10;

- Loại Khá: Điểm trung bình 2 bài thi đạt từ 7,0 đến dưới 9,0; điểm bài lý thuyết từ 5,0 trở lên;

- Loại Trung bình: Các trường hợp được công nhận kết quả NPT còn lại.

2. Học sinh được công nhận kết quả thi NPT thì được Sở GDĐT cấp Giấy chứng nhận NPT, trong đó ghi rõ kết quả xếp loại Giỏi, Khá hoặc Trung bình (theo mẫu hiện hành).   

IV. Báo cáo kết quả thi nghề phổ thông.

Sau khi chấm thi xong các đơn vi gửi báo cáo về cho Sở GDĐT (phòng KTKĐCLGD) gồm:

- Bảng ghi tên thí sinh dự thi nghề phổ thông: 01 bản.

- Danh sách thí thí sinh được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông: 02 bản.

- Bảng thống kê kết quả thí sinh : 01 bản

- Biên bản chấm thi nghề phổ thông: 01 bản.

 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên yêu cầu các Trung tâm GDTX-HN, trung tâm GDTX-DN  phối hợp với các phòng Giáo dục và các trường THCS, THCS và THPT, các trường THPT triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này, hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập chu đáo cho học sinh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị  để kỳ thi đạt kết quả tốt ./.

 

Nơi nhận :                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên ,                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc và các phó GĐ;                                                                  

- Các phòng chức năng Sở ;                                                                            

- Website Sở;                                                                                                                ( Đã ký và đóng dấu )

- Lưu: VT, KTKĐCLGD.                                                                              

 

 

         Ngô  Ngọc Thư

 
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
04 /QĐ-TTGDTX&DN 19/01/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đội Tự vệ cơ quan [ 20-01-2016 ] Trung tâm GDTX-DN Phú Hòa
Văn bản tổ chức giải thể thao các trung tâm GDTX, KTTH-HN, GDTX-DN năm 2016 [ 20-01-2016 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
/ QĐ-TTGDTX&DN 9/12/2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo sửa chữa phòng thực hành may, phòng làm việc... [ 06-01-2016 ] Trung tâm GDTX-DN Phú Hòa
/QĐ-TTPH 25/12/2015 QUYẾT ĐỊNH V/ v Thành lập Hội đồng sáng kiến Năm 2015 [ 06-01-2016 ] Trung tâm GDTX-DN Phú Hòa
KH – TTGDTX&DN 21/12/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016 [ 06-01-2016 ] Trung tâm GDTX-DN Phú Hòa
295 /KH–TTGDTX&DN 31/12/2015 KẾ HOẠCH Đảm bảo ANTT và trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân 2016 [ 06-01-2016 ] Trung tâm GDTX-DN Phú Hòa
652/SGDĐT-VP 16/12/2015 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các đơn vị ngành Giáo dục và Đào tạo [ 18-12-2015 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
622 KH-SGDĐT 8/12/2015 kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -2016 đối với GDTX [ 10-12-2015 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Số: 322 -CV/ĐTN 7/12/2015 “V/v tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng, chồng AIDS năm 2015” [ 09-12-2015 ] huyện đoàn phú hòa
Số: /KH-TTGDTX&DN 4/12/2015 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2015 – 2016 [ 09-12-2015 ] Trung tâm GDTX-HN Phú Hòa
/ KH – TTGDTX&DN 23/11/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 Ngày họp cơ quan: Chiều thứ tư, 02/12/2015 từ 13 giờ 30 phút [ 27-11-2015 ] Trung tâm GDTX-HN Phú Hòa
UBND HUYỆN PHÚ HÒA TRUNG TÂM GDTX – DẠY NGHỀ THỜI KHÓA BIỂU TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2015 – 2016 (Áp dụng từ ngày 30 tháng 11 năm 2015) Thứ Buổi NGHỀ Điện dân dụng Tin học Nấu ăn Thứ 2 Sáng - TS(A3): Dũng (Vũ) - TS(A2): T.Hoàn (Yến [ 27-11-2015 ] Trung tâm GDTX-HN Phú Hòa
BẢNG ĐĂNG KÝ LỊCH HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP CỞ SỞ NĂM HỌC 2015-2016 (Thời gian: từ ngày 09/11/2015 đến 15/11/2015) [ 02-11-2015 ] Trung tâm GDTX-HN Phú Hòa
Số: 196/KH – TTGDTX&DN 12/10/2015 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2015 – 2016 [ 22-10-2015 ] Trung tâm GDTX-HN Phú Hòa
Số: /KH – TTGDTX&DN 16/10/2015 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2015) và kỷ niệm 05 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2015) [ 19-10-2015 ] Công đoàn cơ sơ TT GDTX - DN Phú Hòa
191 /KH-TTGDTX&DN 12/10/2015 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016 [ 14-10-2015 ] Trung tâm GDTX-HN Phú Hòa
162 -TB/ĐTN 13-10-2015 V/v tham dự và cổ vũ Hội thi “An toàn giao thông qua góc nhìn đoàn viên, thanh niên” [ 14-10-2015 ] huyện đoàn phú hòa
411/SGDĐT-CTHSSVPC 05/10/2015 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết [ 09-10-2015 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
419/SGDĐT-VP 07/10/2015 Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 [ 09-10-2015 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
77/KH-CĐN 05/10/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 05 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam [ 09-10-2015 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trung tâm GDNN-GDTX Phú Hòa
Địa chỉ :Thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa- Phú Yên
Điện thoại :(0257)3886467 - 3886150
Thư điện tử: gdtx.phuhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Hòa